Genel

Doğalgaza zam.

30 Nisan 2021

Doğalgazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde...